KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Slovensky Deutsch English Slovenian Hrvatsky Serbian

Výroba, distribúcia a dodávka elektriny

Od roku 1921 vyrábame elektrickú energiu v MVE. Elektriku využívame pre vlastnú spotrebu a odberateľov pripojených do vlastnej, miestnej, distribučnej sústavy. Prebytky elektrickej energie predávame na pokrytie strát v sústave Stredoslovenskej energetike – distribúcia, a.s.

Dokumenty: