KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Slovensky Deutsch English Slovenian Hrvatsky Serbian

Prosim izberite: Mačke Fretke

Zverlit


Lasnosti

  • ekološko čista
  • varčna
  • kepičast
  • antibakterialna
Ko živalica uporabi stranišče se naredi grudvica, kateru lahko odstranite v koš za smeti, ali v vrtno kompostišče. V luknjici ki je nastala od grudvice dodate manjkajoči pesek, ni potrebno pogosta kompletna zamenjava.

Čisti bentonitov proizvod iz narave. Svojimi izjemnimi lastnostmi higijensko neoporečen, ekološko čist, upijajoč, absorbira prah, kepičast, varčen, nealergičan, primeran kot stelja za mačke in ostale domače živali. Viskoka higijena pri zelo niski porabi.

Čuvajte naravo - uporabljajte Zverlit
Proizvod ima odobritev Zavoda državne kontrole biopreparatov in zdravil Slovaške.

Tehnična karakteristika


Higienski naravni pesek z vonjavo
Higienski naravni pesek ultra droben
Higienski naravni pesek ultra droben z vonjavo

Pakiranje

V papirnatih vrečkah (6 kg) na paleti fixirane s streč folijo.
V papirnatih vrečkah (10 kg) na paleti fixirane s streč folijo.